home >Contact

Contact

Address:
6th Floor, Block B, Mingde Building, Harbin Institute of Technology, 92 Xi Dazhi Street, Nangang District, Harbin, Heilongjiang Province
Email:
huangzhiwei@hit.edu.cn
Phone
+86-0451-86403163
Website:
http://www.microbiome-bigdata.com/huangzhiwei